The agritourism farms

Agrotourism Farm Jolanta Jarmoch

Czarna 2,
66-003 Zabór,
Tel.+ 48 68 327 41 27
www.agroczarna.pl
e-mail:agroczarna@gmail.com

Back to list

The Archeological Museum of the mid-Odra Region - Świdnica

The Archeological Museum of the mid-Odra Region in Zielona Góra, located in Świdnica is housed in a Renaissance Kietlicz manor erected in 1602.